Nallen

Välkommen till korttidshemmet Nallen som finns i samma hus som specialförskolan. Korttidsvistelse kan du få efter ansökan och beslut av socialsekreterare. På Nallen får barnen möjlighet att vistas i en hemlik och trygg miljö.

Nallens korttidshem ligger som en del av Bällskärs specialförskola. Korttidshemmet har 3 platser för att ge avlastning till familjer med barn 2-10 år som har stora flerfunktionsnedsättningar. Vi har en bra och anpassad miljö med möjlighet till lek och stimulans, och vi har även möjlighet att låna fordon för att göra utflykter. Vi har en vaken och en sovande jour nattetid.

Du som har funktionsnedsättning och behöver korttidsvistelse kan vistas tillfälligt på ett korttidshem. Insatsen kan erbjudas både som rekreation och miljöombyte, eller som avlastning för anhöriga. Göteborgs Stads korttidshem vänder sig till olika målgrupper och har personal med den kompetens som krävs för att ge gästerna rätt stöd. Det finns tillgång till personal hela dygnet.

Är du i behov av korttidshem vänder du dig till socialkontoret i stadsdelen där du bor.