Returhuset skylt. Foto: Anita Nordin

Om Returhuset

På Returhuset stöttar vi individer vidare mot arbete genom arbetsträning i kafé, kök, trädgård eller cykelverkstad. Vi odlar ekologiskt och gör ätbara produkter av det vi odlat. Vårt eko-kafé serverar lunch, smörgåsar, soppa och goda kakor. Vi renoverar gamla cyklar och skapar nya saker av återvunna och ekologiska material.

Om Returhuset

Den bärande idén bakom Returhuset är att vara en arbets- och mötesplats som återanvänder och hushåller med resurser. Därmed bidrar vi till en bättre miljö och stadsekologisk utveckling.

Returhuset grundades 1995 och är en kommunal verksamhet inom stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. Sedan 2007 är Returhuset en del av Kretsloppsparken Alelyckan.

ReGarden

Returhuset driver fram till 2020 ESF-projektet ReGarden där vi arbetar med odling och livsmedelsförädling. ReGarden innehåller också arbete med att metodutveckla Returhuset som en arbetsplats för att träna på svenska. Det innebär att vi i kollegiet arbetar mycket med att utveckla vårt förhållningssätt och med att välja arbetsuppgifter och arbetssätt som ger en språkutvecklande arbetsmiljö.

I vår trädgård odlar vi på olika sätt i liten skala i stadsmiljö. Vi odlar i pallkragar, bäddar, lådor, växthus och på gröna ytor som blir över. Det växer vinbär, krusbär, havtorn och örter av olika slag i trädgården. I växthuset odlar vi tomater, chili med mera. Vi använder bara ekologiska odlingsmetoder och väljer i första hand att odla ätbara växter. Det som växer i vår trädgård tar vi vara på och förädlar till goda produkter i vårt kökslabb.

Vill du veta mer om projektet så kan du kontakta projektledare Åsa Schöier 031-365 44 44.

Arbetsträning

Returhuset arbetar med rehabiliterande sysselsättning för dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd. Vi har arbetsträningsplatser i kök, trädgård och cykelverkstad - allt med miljöinriktning. Verksamheten syftar till att stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden. Du kommer till oss via anmälan av din handläggare på socialkontoret.