Returhuset skylt. Foto: Anita Nordin

Om arbetsprövning

På Returhuset stöttar vi individer vidare mot arbete genom arbetsprövning i kafé, kök, trädgård eller cykelverkstad. Vi odlar ekologiskt och gör ätbara produkter av det vi odlat. Vårt eko-kafé serverar bland annat smörgåsar och goda kakor. Vi renoverar begagnade cyklar och skapar nya saker av återvunna och ekologiska material.

Idén bakom Returhuset är att vara en arbets- och mötesplats som återanvänder och hushållar med resurser. På det sättet bidrar vi till hållbar utveckling och en bättre miljö. Returhusets huvudman är Socialförvaltning Nordost.

Returhuset grundades år 1995 och har sedan år 2007 funnits i Kretsloppsparken Alelyckan.

Arbetsprövning och arbetsträning

På Returhuset arbetar vi med arbetsrehabilitering för dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd. Vi kallar det oftast arbetsprövning, men ibland använder vi begreppet arbetsträning.

Vi har platser för arbetsprövning i kök, trädgård och cykelverkstad - allt med miljöinriktning. Verksamheten syftar till att stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden. Du kommer till oss via anmälan av din handläggare på socialkontoret.