Samverkan

REturen är en positiv arena för medborgarna att mötas på där våra yngsta medborgare har en självklar plats. Verksamheten ska bidra till att bygga broar mellan olika aktörer i vår stadsdel både inom förvaltningen, mellan förskola och skola och till exempel tillsammans med daglig verksamhet och externa företag i närområdet.

Vill du skänka material till oss?

REturen kan bidra till ökad återvinning och återanvändning. Det som slängs på din arbetsplats kan bli ett läromedel som berikar barns lekar och utforskande. Vi söker en bred variation av material men det måste vara säkert för barn och unga. Vill du skänka material, läs mer här!