Foto: Returen

Rapport och utvärdering

REturen – tur och retur. Läs vår utvärdering och sammanfattning av arbetet med det kreativa återvinningscentret.

REturen är ett kreativt återvinningscenter, dit pedagoger kan komma med barn och elever för att få material och inspiration till nya kreativa arbetssätt på ett visst tema, som de arbetar med på sin förskola eller skola.

REturen erbjuder även workshops, där restmaterial som skänkts av olika företag får nytt liv och nya användningsområden, bland annat med hjälp av digitala verktyg.

REturen ger förutsättningar för pedagoger och elever att utforska och utvecklas tillsammans. Här har alla besökare något att lära och något att ge.

Den här rapporten sammanfattar vad REturen är, hur verksamheten är organiserad och dess ekonomiska förutsättningar. Rapporten visar även på vilken nytta verksamheten skapar för sektor utbildning i Norra Hisingen och innehåller tankar om verksamhetens framtid.