Foto: REturen

Hållbar utveckling och miljö

På REturen tar vi tillvara på barns och elevers kompetenser, tankar, önskningar och drömmar.

På REturen tänker vi om hållbarhet ur tre olika perspektiv; Socialt, Ekologiskt och Ekonomiskt. Utgångspunkten är det gemensamma ansvaret i stadsdelen för barns och elevers bildning - kommun, företagare, organisationer och samhällsmedborgare tillsammans.
Alla som arbetar i Göteborgs Stad ska få ökad kunskap om stadens prioriterade miljömål och miljöpåverkan. Det är en av åtgärderna i miljöprogrammet som beslutats av miljöfullmäktige.

En plats att dela erfarenheter

REturen arbetar utifrån förskolans och skolans gemensamma värdegrund. Här delar vi våra erfarenheter med varandra och skapar nya tillsammans. Tillsammans kan vi ta ett större ansvar för hållbar konsumtion och ta tillvara och återbruka material som kan få nytt liv i våra barns och elevers händer. REturen skapar medvetenhet kring gifter i vår vardag och hur vi kan förhålla oss till dem. I slutänden kanske vi tillsammans kan få ner konsumtionen i våra förskolor och skolor, med hjälp av återvinningsmaterial och kreativa lösningar på lärmiljöer. Hållbarhet i både tanke och handling.