Foto: REturen

Giftfri lärmiljö

För att minska mängden skadliga kemikalier i barns och elevers vardag finns det flera saker som kan göras, som både är enkla och gör stor skillnad.

I Göteborgs Stad har det tagits fram ett stödmaterial för att underlätta detta arbete, Vägen till giftfri förskola. I materialet hittar du vad du kan göra, hur du kan göra det och varför det är viktigt. För dig som vill ha ytterligare fördjupning finns det dessutom kompletterande stöd till flera av åtgärderna inom områdena plast, läromedel, avfall och inköp.