Foto: REturen

Bakgrund

REturen- kreativt återvinningscenter är en verksamhet som inspireras av Remida-center i Reggio Emilia, Italien. Namnet ReMida kommer från den grekiska mytologins Kung Midas och berättelsen om hur allt han tog i blev till guld. På ReMida görs restmaterial till värdefulla kreativa material för barn i förskolan. ReMida engagerar och involverar barn, unga och vuxna i förskolan, men möter också resten av samhället i olika utställningar och workshops för staden.

Norra Hisingens stadsdelsnämnd gav sektor utbildning i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa en REmida-inspirerad verksamhet för förskolor och skolor på Norra Hisingen. Med medel från Miljöförvaltningen i Göteborg startade projektet hösten 2014. En projektledare och en miljöpedagog anställdes och den 22 maj 2015 invigdes REturen tillsammans med barn och vuxna. Under höstterminen 2015 drog den första verksamheten igång.

Sommaren 2018 lyftes skolverksamheten ut ur stadsdelsförvaltningarna. Två nya förvaltningar bildades, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Detta innebär att ansvaret för REturen numera ligger hos de båda förvaltningarna istället för hos stadsdelsförvaltningen.

Vad är ett kreativt återvinningscenter?

På REturen kan barn och elever och deras pedagoger/lärare från förskolan och upp till årskurs nio använda outnyttjat restmaterial från lokala företag och industrier. Materialet samlas och sorteras i REturens materiallager och presenteras som läromedel och lekmaterial som berikar till utforskande, kreativitet och skapande. Här får restmaterialet nytt liv och nya funktioner tillsammans med modern teknik i estetiska lärprocesser.

Fokus i verksamheten är barns och elevers kreativitet och ett miljövänligt förhållningssätt. Med hjälp av workshops och öppet hus får barn och elever tillgång till restmaterial som utmanar och stimulerar deras lust till utforskande och skapande. Att arbeta med restmaterial ger en bra grund för reflektion kring konsumtion, återvinning och arbetet för ett hållbart samhälle. REturen bidrar till ökad miljömedvetenhet genom att restmaterial får ett nytt eller förlängt liv.

REturens vision

Vi vill skapa ett kreativt återvinningscenter. En mötesplats där förskolor och skolor kan arbeta tillsammans, utvecklas och lära i ett sammanhang som gynnar social och ekologisk hållbarhet. Centret ska vara en självklar mötesplats för närsamhället och för olika grupper inom stadsdelens verksamheter. Här ska vi samverka med olika aktörer kring hållbarhet samt konstnärliga och pedagogiska frågor, tillsammans med teknik och digitala verktyg. Det blir en plats för utveckling av kreativa processer och konstnärlig verksamhet. Med hjälp av restmaterial, modern teknik och digitala verktyg blir REturen en plats där människor träffas för att utforska restmaterial tillsammans i olika processer.