Grupper


Du som har alkoholproblem eller är anhörig kan vara med i våra samtalsgrupper; AHA-programmet för alkoholproblem eller anhöriggrupp.

AHA-programmet - en behandling för att förhindra återfall

AHA-programmet vänder sig till personer som vill förändra sina alkoholvanor och minska risken för återfall. Vi arbetar bland annat med meditationsövningar och olika typer av uppgifter. Programmet sträcker sig över tolv veckor.

I programmet får du hjälp att göra en kartläggning över risksituationer och det som man brukar kalla för "sug" efter alkohol. Med ökad kunskap och ett träningsprogram kan du som deltagare hitta nya förhållningssätt och strategier. Programmet grundar sig på mindfulness och innehåller föreläsningar, dagliga meditationer, arbete med olika uppgifter samt dagboksskrivande.

Kontakta oss om du vill veta mer om AHA-programmet

Anhöriggrupp

Du som är partner, förälder eller på annat sätt anhörig till någon med alkoholproblem, eller har vuxit upp i ett hem med alkoholproblem kan delta i vår anhöriggrupp.

I gruppen får du möjlighet att tillsammans med andra nå en större medvetenhet om dig själv och din situation som anhörig. I gruppen samtalar vi kring olika teman som ofta är vanliga i relationen till någon som har alkoholproblem, till exempel skuld och skam, sorg, kommunikation och gränssättningar.

Vi träffas i en grupp om max sex deltagare, en gång i veckan under sex veckor. Vi som leder gruppen är två erfarna gruppledare.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra anhöriggrupper

Läs om avgifter för att vara med i gruppen på sidan Avgifter.