För arbetsgivare

Ibland är det andra än den enskilde individen som tar initiativ till en behandling för alkoholproblem. Det kan vara arbetsgivaren eller myndighet.

På Respons tar vi emot personer där det finns någon form av social förankring – arbete eller studier, bostad och sociala relationer. Om den förankringen saknas kan socialkontoret eller sjukvården vara bättre alternativ än Respons.

Behövs det insatser i form av avgiftning, nykterhetskontroll eller psykiatrisk kontakt är det också sjukvården du bör vända dig till först.

Om arbetsgivaren betalar för behandlingen är kostnaden 585 kronor per besök.

För mer information är du välkommen att kontakta oss.