Foto: Lo Birgersson

Anhöriga


Du som är anhörig till någon med alkoholproblem kan vända dig till oss och få stöd. Du som är vuxen nu, men har vuxit upp i en familj med alkoholproblem kan också vända dig till oss.

Det är svårt att leva tillsammans med någon som har alkoholproblem. Ibland kan det kännas som om hela tillvaron kretsar kring den person som dricker för mycket. Om det finns barn i familjen påverkas de också. Barnens perspektiv finns alltid med i behandlingen på Respons.

På Respons kan du som är anhörig få hjälp att hitta vägar för dina fortsatta val i livet. Vad behöver just du för att hitta styrka och ork igen? Hur kan du tillgodose dina egna behov och må bättre? Tillsammans samtalar vi kring din livssituation och det du behöver.

Du kan komma för enskilda samtal eller delta i en grupp tillsammans med andra anhöriga. Ibland behövs par- eller familjesamtal för att alla i familjen ska få bästa möjliga hjälp. 

Vi träffar familjer med små barn såväl som med ungdomar eller vuxna barn. Vi träffar vuxna syskon som har ett behov av att tala med varandra eller med sina föräldrar. Vi träffar bio- och bonusfamiljer. Vi träffar olika konstellationer av närstående eller livsviktiga personer.

Du som är vuxet barn till personer med alkoholproblem

Att växa upp i en familj där det finns alkoholproblem kan innebära stora påfrestningar. Barn reagerar på olika sätt men alla barn påverkas.

Kanske funderar du i dag som vuxen över vilken roll din uppväxt spelat och hur du fungerar i nära relationer. Är du förälder kanske du funderar på hur ditt eget föräldraskap påverkats. På Respons kan du få hjälp att hitta andra sätt att se på din situation, hantera relationer och föräldraroll.

Till oss kan du komma för enskilda samtal. Du har också möjlighet att delta i en samtalsgrupp med andra vuxna barn och anhöriga.