Utveckling av ett pedagogiskt ledarskap - fortbildning för utveckling


Carina Antonsson Dahlin, rektor på Älvegårdsskolan och Lilla Trulsegårdsskolan, beskriver i sin uppsats "Utveckling av ett pedagogiskt ledarskap - fortbildning för utveckling" sitt arbete med att hitta en hållbar organisation för fortbildning på sina skolor.

Om uppsatsen

Syftet med mitt förbättringsarbete är att jag som rektor ska utveckla mitt pedagogiska ledarskap så att jag tillsammans med lärarna på mina skolor kan finna möjligheter och metoder för att undervisningen ska utvecklas och skapa ännu bättre förutsättningar för elevers lärande.

Min rapport har fått rubriken Utveckling av ett pedagogiskt ledarskap. Det är i utveckling jag är och det är väl också i utveckling vi ständigt skall vara. Denna avslutande rapport i rektorsutbildningen knyter an till dem jag skrev de två första åren på utbildningen. Den första var en kartläggning av det pedagogiska ledarskapet på mina skolor. Den andra handlade om systematiskt kvalitetsarbete och konsten att sätta mål för verksamheten. Denna sista rapport beskriver mitt arbete med att hitta en hållbar organisation för fortbildning på mina skolor.

Läs Carinas uppsats "Utveckling av ett pedagogiskt ledarskap - fortbildning för utveckling".