Utforma en verksamhet som ständigt utvecklas

David Alm rektor på Klarebergsskolan 7-9 redogör i sin uppsats om varför det behövs en lärande organisation, vad en lärande organisation innebär och hur man kan utforma en lärande organisation. David berättar i filmen om varför du ska läsa hans uppsats.