Utforma en verksamhet som ständigt utvecklas


David Alm rektor på Klarebergsskolan 7-9 redogör i sin uppsats om varför det behövs en lärande organisation, vad en lärande organisation innebär och hur man kan utforma en lärande organisation. David berättar i filmen om varför du ska läsa hans uppsats.


Läs Davids uppsats "Utforma en verksamhet som ständigt utvecklas".

Textversion av filmen

Filmen utspelar sig i ett rum där David Alm, rektor på Klarebergsskolan, sitter i en fåtölj och framför honom ligger det böcker på ett runt litet bord. David berättar om varför man ska läsa hans rektorsuppsats.

Text: Rektorsuppsats David Alm

David: Hej, David Alm heter jag.  Jag är rektor på Klarebergsskolan 7–9.

Text på platta: David Alm rektor på Klarebergsskolan

David: Jag har skrivit en uppsats som heter "Utforma en verksamhet som ständigt utvecklas". Och vem vill inte ha en verksamhet som ständigt utvecklas?

Hela tiden förändras vårt samhälle. Våra förutsättningar förändras. Vi måste hela tiden utvecklas och gå framåt. Annars kommer vi stagnera. Och...vi har ju dessutom ett uppdrag att främja elevers utveckling och lärande.

Och vi ska ge eleverna en livslång lust att lära. Och det är självklart, en sådan verksamhet som ska producera dessa ungdomar den måste ju själv utvecklas. Och det är det jag skriver om i min uppsats. Och då är det ju naturligtvis så att elevernas resultat är kärnan för all utveckling.

Och...i den här boken av Katz och Dack så lyfter dom mycket det att det är just elevernas utveckling som ska vara kärnan för all utveckling. [David lyfter upp boken och håller den i sin hand och lägger tillbaka den på bordet när han pratat klart om boken]

Men problemet...
och dom lyfter gång på gång, jag måste säga det, gång på gång lyfter dom att det är För att få eleverna att utvecklas så behöver då lärarna utvecklas och man behöver få till ett lärande hos läraren. Och då har vi ett problem att fortbildning det ger väldigt små effekter.

Så vad kan vi då göra för att få till ett lärande hos läraren?

Jo, då menar dom på att vi behöver bygga upp en kultur där det är kollegialt lärande. Dom kallar den här kulturen för "Lärarorienterad skola".

Många andra författare kallar ju detta för en lärande organisation, exempelvis då Liljenberg här då. Och Liljenberg hon säger att forskning visar att elevernas resultat förbättras om skolor har en lärande organisation. [David lyfter upp boken och håller den i sin hand och lägger tillbaka den på bordet när han pratat klart om boken]

Sen är det ju då flera författare, bland annat då Blossing, som nämner det här med en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation. [David lyfter upp boken och håller den i sin hand och lägger tillbaka den på bordet när han pratat klart om boken]
Och att det är viktigt för att få till en utveckling hos en organisation. Och då har dom inspirerats av Scherp som har en modell som han kallar VISKA-modellen. Och jag har också inspirerats av den.

Mitt förbättringsarbete bygger på det att göra den här organisationsstrukturen med en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation.

Och där är det då ett...

Pedagogiska verksamheten är ju grunden som man har som bas i organisationen. Sen har vi en vision. Vår vision är väldigt enkel som kan vara en ledstjärna för oss allihop på skolan.

Vi gör varandra till vinnare.

Och sen har vi då en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation. Och det ser jag som nödvändigt för att man ska hinna med utvecklingsfrågor.

I arbetsorganisationen så sker alla dom här löpande frågorna som man behöver för att hålla organisationen i gång. Och där har jag min arbetslagsledare. Och träffar dom varje vecka.

Men sen har jag då en utvecklingsgrupp i min utvecklingsorganisation. Där har vi ett fåtal frågor som vi fördjupar oss i lite mer. Och det är också dom som är motorn i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Och då har vi fått fler aktiva på skolan. Vi är många som är engagerade. Det blir en typ av distribuerat ledarskap där vi är många som hjälps åt i utvecklingen av skolan.

Liljenberg hon skriver också att framgångsrika skolor så bidrar det här distribuerade ledarskapet till högre sammanhållning, engagemang och gemensam förståelse i organisationen.

Och enligt Liljenberg då så är det den här delaktigheten och det här samarbetet som är viktiga faktorer i framgångsrika skolors förbättringsarbete.

Det här kan vi läsa mer om i min uppsats.
Och...
Jag ser det som en garant för att få till en utveckling med det här att dela upp en utvecklingsorganisation och en arbetsorganisation. Och förhoppningen är att det här ska föra min verksamhet vidare och utvecklas. Och det kan även din verksamhet göra.

Så läs den här uppsatsen.

Slutbild: Göteborgs Stads logotyp mot en vit bakgrund.