Samarbetet mellan lärare och elevhälsan i arbetet med trygghet och studiero

Sargon El Khouri rektor på Gårdstensskolan skriver i sin uppsats om förbättringsarbetet för ökad studiero och trygghet på skolan. I filmen berättar Sargon varför du ska läsa hans uppsats.Läs Sargons uppsats "Samarbetet mellan lärare och elevhälsan i arbetet med trygghet och studiero".