Samarbetet mellan lärare och elevhälsan i arbetet med trygghet och studiero

Sargon El Khouri rektor på Gårdstensskolan skriver i sin uppsats om förbättringsarbetet för ökad studiero och trygghet på skolan.  I filmen berättar Sargon varför du ska läsa hans uppsats.

Läs Sargons uppsats "Samarbetet mellan lärare och elevhälsan i arbetet med trygghet och studiero".


Textversion av filmen

Filmen utspelar sig i ett rum där Sargon El Khouri rektor på Gårdstensskolan berättar om varför man ska läsa hans rektorsuppsats. Bakom Sargon finns en dörr och en anslagstavla.

Text: Rektorsuppsats Sargon El Khouri
Sargon:
Hej! Jag är rektor på Gårdstensskolan årskurs 4–9 och Särskola.

Text på platta: Sargon El Khouri rektor på Gårdstensskolan

Sargon: Jag står här idag för att jag ska presentera en liten kort sammanfattning av min rektorsuppsats. Med andra ord så blev jag precis klar med rektorsutbildningen.

Min uppsats handlar i grund och botten om trygghet och studiero. Alltså hur kan lärare och elevhälsan tillsammans jobba och samarbeta för att förbättra tryggheten och studieron.

Jag har gjort en del empiriinsamling, det vill säga jag har suttit med arbetsplatsmöten med lärarna, för att ta in deras tankar och deras syn på verkligheten. Jag har också haft väldigt mycket dialog med föräldrar och elever samt min egen observation.

Och det ligger som grund för tillvägagångssättet för att samla in både statistik, men också längre intervjuer som gör att jag fått en väldigt bred bild av hur verkligheten ser ut.

Och jag har faktiskt valt just detta ämne utifrån att det har varit verksamhetens utmaning i dagsläget. Och det är inte någonting som är framåtsyftande utan jag har tagit någonting verkligt.

Jag har tagit en utmaning som vi har idag tillsammans på skolan just när det gäller jobbet med trygghet och studieron på skolan. Jag har träffat lärarna som sagt vid flera tillfällen både för att samla in information men också för att få goda förslag. Jag har gjort liknande med elevhälsan där vi har lyft upp utmaningen och försökt få dramatisera det och försöka hitta bra sätt att tackla detta.

Och då delade jag upp detta i två olika nivåer. Det ena är det så att säga strukturella och organisationen. Hur ser organisationen ut idag kopplad mot de utmaningar vi har och kan vi göra annorlunda. Och det andra då är dom mjuka värdena som värdegrundsarbete.

Och jag kom fram till helt enkelt att vi behövde göra om tjänstefördelningen. Vi behövde göra om schemat, så det var ju ganska omfattande arbete.

Och jag gjorde inte det här för uppsatsens skull utan jag gjorde det såklart utifrån de utmaningar vi har haft och hade vid det läget.

Jag har genomfört dom här ledarhandlingarna som man kallar det.
Vi är inte i mål än idag men det finns väldigt konkreta handlingar i den här uppsatsen som ni kan läsa mer om. Ni får också läsa mer om bakgrunden. Hur vi då har hamnat i den här utmaningen. Jag har som sagt ändrat tjänstefördelningen, jag har ändrat schemat.

Jag har ändrat synen på schemat, det vill säga hur långa raster det skall vara hur många raster det skall vara och vad man skall göra på rasterna. Och särskilt även strukturen kring rasterna, vem som gör vad och hur man skall göra det.

Så jag rekommenderar er verkligen att gå in och läsa om ni dels känner igen dom här utmaningarna på er egen skola. Och hur man kan jobba med dom. Alternativt om det är att ni vill läsa den här uppsatsen i utbildande syfte för er själva.

Så jag rekommenderar, gå in och läs.

Tack så mycket.                           

Slutbild: Göteborgs Stads logotyp mot en vit bakgrund.