Så ökar du elevernas måluppfyllelse! - från Likvärdighetslistan till Kunskapsforum

Anne Erefalk rektor på Björkåsskolan skriver i sin uppsats "Så ökar du elevernas måluppfyllelse! - från Likvärdighetslistan till Kunskapsforum" om hur hon har arbetet med att öka elevernas måluppfyllelse på Björkåsskolan.

Om uppsatsen

På Björkåsskolan har vi utvecklat Likvärdighetslistan i syfte att få ökad likvärdighet och struktur i undervisningen. Det långsiktiga målet var att det också skulle öka elevernas måluppfyllelse. Kunskapsforum infördes då som ett komplement till Likvärdighetslistan. På Kunskapsforum utgår EHT och rektor utifrån en framarbetad mall där man diskuterar och följer elevernas måluppfyllelse och lärarnas undervisning utifrån Likvärdighetslistan. Kunskapsforum tillsammans med Likvärdighetslistan har ökat elevernas studiero och måluppfyllelse markant på Björkåsskolan.

Läs Annes uppsats "Så ökar du elevernas måluppfyllelse! - från Likvärdighetslistan till Kunskapsforum"