Leda vägen till ett kollegialt lärande

Ingela Lundh, rektor på Kvibergsskolan skriver i sin uppsats "Leda vägen till ett kollegialt lärande" om att skapa en lärandegemenskap på en nybyggd F-9 skola.

Om uppsatsen

Arbetet handlar om att skapa en lärandegemenskap på en nybyggd F-9 skola. Målet med förbättringsarbetet var och är fortfarande aktuellt; att skapa en framgångsrik skolkultur med professionella lärande team. Syftet med förbättringsarbetet är att rikta lärarnas fokus på att de gemensamt skall arbeta med att förbättra undervisningen mot ökad måluppfyllelse.

Jag som nytillträdd rektor i staden börjar jag med att se över vad den nya GSF hade identifierat för tre förstärkningsområden. Ökad kvalitet i undervisningenTydligare ansvar styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat samt Ökad likvärdighet mellan skolor. En tydlighet i förväntat förhållningssätt för alla som arbetar inom förvaltningen var också framtagen. Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr ossVi arbetar tillsammansVi tänker nytt. Dessa blev utgångspunkten för hur jag tog min an mitt uppdrag som rektor på Kvibergsskolan. Jag inledde med att identifiera vad det konkret innebär för oss som arbetar på Kvibergsskolan och vilka förutsättningar jag behöver ge medarbetarna för att vi skall bli en skola väl där:

"Den skolan har mycket gemensamt såsom normer och värden, ansvar, det finns ett välutvecklat samarbete där det råder nytänkande och utmanande tankesätt i lärandegemenskapen. Arbetet speglas av tillit långsiktighet och tydligt identifierade förbättringsområden". Mette Liljenberg (2018).

Under rektorsutbildningen har jag läst mycket forskning kring skolledarskapet och i det här arbetet i synnerhet om lärares lärande och min roll som skolledare i att leda vägen. Det är alltid lite läskigt att dela med sig som jag nu gör med mitt arbete. Jag har nu arbetat ännu ett år på skolan och vi har kommit ytterligare lite längre i processen mot att bli en lärandegemenskap, men vi är ännu inte väl där. Jag tänker att om vi som skolledare vågar vara modiga i att dela med oss, tror jag att medarbetarna också blir det. Genom att våga, vilja och kunna bidra till varandras lärande så når vi längre. #hållbarttillsammans

Läs Ingelas uppsats "Leda vägen till ett kollegialt lärande".