Att leda i kris – en fråga om kommunikation, tydlighet och transparens

Johan Holmberg rektor på Svenska Balettskolan skriver i sin uppsats om de utmaningar som skolan ställdes inför när det nya coronaviruset började spridas i världen under våren 2020. Här kan du läsa sammanfattningen av Johans uppsats.

Sammanfattning

I slutet av 2019 började ett nytt coronavirus spridas i världen och under våren 2020 var pandemin ett faktum. Detta skapade stora påfrestningar på samhället och skolan ställdes plötsligt inför utmaningar den aldrig tidigare ställts inför i modern tid. Skolan blev tvungen att vidta åtgärder för att minimera smittspridning, hantera oron och rädslan bland personal och elever för att smittas av covid-19, m.m.

Under den långdragna kris med coronapandemin, var det kommunikation, tydlighet och transparens som visade sig vara de mest effektiva och verkningsfulla ledarhandlingar. Genom att ha en genomtänkt strategi och plan för hur, när och vad man ska kommunicera kunde skolledningen skapa en känsla av trygghet och lugn hos personalen – en trygghet och lugn i att skolledningen hade kontroll och agerade. Med hjälp av en god kommunikation kunde skolledningen beskriva lägessituationen, vilka beslut och åtgärder som skulle tas samt på vilka grunder de var fattade på, vilket signalerade tydlighet och transparens.

Läs Johans uppsats "Att leda i kris en fråga om kommunikation, tydlighet och transparens".