Uppsatsbank

I uppsatsbanken samlar vi uppsatser som våra rektorer och biträdande rektorer skrivit under sin utbildning på rektorsprogrammet. Genom uppsatsbanken vill vi uppmärksamma det gedigna arbeta som görs av våra rektorer och biträdande rektorer i samband med uppsatsskrivandet. Men också sprida lärdomar, kunskap och möjliggöra nätverkande inom specifika utvecklingsområden.

Om rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. Rektorsprogrammet ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna behandlar tre områden, skoljuridik och myndighetsutövning, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap. Utbildningen är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning.

Uppsatser hösten 2020


Utforma en verksamhet som ständigt utvecklas
David Alm rektor på Klarebergsskolan 7-9 redogör i sin uppsats "Utforma en verksamhet som ständigt utvecklas" om varför det behövs en lärande organisation, vad en lärande organisation innebär och hur man kan utforma en lärande organisation.
Här berättar David om varför du ska läsa hans uppsats och här hittar du uppsatsen.


Att leda i kris – en fråga om kommunikation, tydlighet och transparens
Johan Holmberg rektor på Svenska Balettskolan skriver i sin uppsats "Att leda i kris – en fråga om kommunikation, tydlighet och transparens" om de utmaningar som skolan ställdes inför när det nya coronaviruset började spridas i världen under våren 2020.
Här hittar du Johans uppsats och här kan du också läsa Johans sammanfattning av uppsatsen.


Samarbetet mellan lärare och elevhälsan i arbetet med trygghet och studiero
Sargon El Khouri rektor på Gårdstensskolan skriver i sin uppsats "Samarbetet mellan lärare och elevhälsan i arbetet med trygghet och studiero" om förbättringsarbetet för ökad studiero och trygghet på skolan.
Här berättar Sargon om varför du ska läsa hans uppsats och här hittar du uppsatsen.


Så ökar du elevernas måluppfyllelse!  - från Likvärdighetslistan till Kunskapsforum
Anne Erefalk rektor på Björkåsskolan skriver i sin uppsats "Så ökar du elevernas måluppfyllelse! - från Likvärdighetslistan till Kunskapsforum" om hur hon har arbetet med att öka elevernas måluppfyllelse på Björkåsskolan.
Här berättar Anne mer om sin uppsats och här hittar du uppsatsen.

Uppsatser våren 2020


Utveckling av ett pedagogiskt ledarskap - fortbildning för utveckling
Carina Antonsson Dahlin, rektor på Älvegårdsskolan och Lilla Trulsegårdsskolan, beskriver i sin uppsats "Utveckling av ett pedagogiskt ledarskap - fortbildning för utveckling" sitt arbete med att hitta en hållbar organisation för fortbildning på sina skolor.
Här berättar Carina mer om sin uppsats och här hittar du uppsatsen.Leda vägen till ett kollegialt lärande
Ingela Lundh, rektor på Kvibergsskolan skriver i sin uppsats "Leda vägen till ett kollegialt lärande" om att skapa en lärandegemenskap på en nybyggd F-9 skola.
Här berättar Ingela mer om sin uppsats och här hittar du uppsatsen.