Mentorprogram

Som ny i ditt uppdrag som rektor eller biträdande rektor kommer du att erbjudas en mentor det första året. Du kommer att få stöd i att utveckla ditt personliga ledarskap och att utveckla din kompetens som chef och pedagogisk ledare. Din mentor är en erfaren chef från grundskoleförvaltningen. Under höstterminen 2021 kommer mentorprogrammet att vara en pilot.

Mentorprogrammet ett pilotprojekt

Mentorprogrammet kommer att startas upp under höstterminen 2021 som ett pilotprojekt. Vi kommer att erbjuda fem rektorer och fem biträdande rektorer var sin mentor utifrån adeptens behov och önskemål. Vår ambition är att kunna erbjuda fler adepter en mentor under vårterminen 2022.

Om mentorprogrammet

Vi vill att du i din nya roll som rektor eller biträdande rektor får möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap. Genom mentorprogrammet får du stöd av en erfaren chef att leva upp till ditt uppdrag som rektor eller biträdande rektor.
Som adept behöver du vara motiverad till att delta i mentorprogrammet. Du kommer att få fylla i ett formulär och därefter genomgå en intervju. Detta för att vi ska kunna matcha dig med rätt mentor utifrån dina behov och önskemål. En HR-specialist kommer under årets gång att följa upp hur samarbetet mellan dig och din mentor fungerar.

Vill du veta mer om mentorsprogrammet kan du ta kontakt med HR-specialisten Sophie Alsin.

Att vara mentor

För att vara mentor behöver du vara en erfaren chef från grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Som ny mentor får du en utbildning i coachande förhållningssätt innan du påbörjar ditt mentorsuppdrag.

Är du intresserad av att vara mentor? Då ska du först prata med din närmsta chef. Efter att du stämt av med din närmsta chef anmäler du dig via det här formuläret.

Har du några frågor kring vad det innebär att vara mentor får du gärna ta kontakt med din HR-Specialist eller HR-specialisten Sophie Alsin.