Kompetensutveckling


Här ska du som rektor och biträdande rektor kunna hitta fortbildningar som finns tillgängliga just nu. Du kan alltid titta på sidor vi länkar till för att se om det finns utbildningar du är intresserad av. Kom ihåg att du alltid behöver stämma av med din chef innan du anmäler dig till en utbildning.

Fortbildningar för dig som rektor och biträdande rektor

Som ett led i det strategiska uppdraget att stärka kompetensförsörjningen av rektorer och biträdande rektorer erbjuder rektorsakademin dig som rektor och biträdande rektor olika vidareutbildningar.  

Under våren erbjöd rektorsakademin totalt 15 platser på nedan kurser vid Göteborgs universitet.

Kurserna är statliga rekryteringsutbildningar och Skolverket tar kostnaden för kurserna. Kostnader för litteratur, kost och logi samt resor till och från Göteborgs universitet bekostas av rektorsakademin. Rektorsakademin står för kostnaden för totalt 15 platser. De 15 platserna blev snabbt tillsatta av 11 rektorer och biträdande rektorer som ska gå kursen leda elevhälsa. Kursen leda förbättringsarbete i förskola och skola kommer 4 av våra rektorer och biträdande rektorer att gå i höst. Alla fortbildningar är för dem som gått Rektorsprogrammet.

Utbildningsportalen

I Utbildningsportalen samlar vi alla våra interna utbildningar. Här hittar du alltifrån medieutbildningar för rektorer till hur man gör schemaläggningar i Skola 24. Det är i Utbildningsportalen du anmäler dig om du vill gå en utbildning som finns upplagd där. 

Höstens introduktionsutbildningar för nya biträdande rektorer

Om du önskar repetera någon av de basutbildningar som erbjuds nya biträdande hittar du höstens utbildningar under introduktionsprogram.

Vi har också samlat material från de utbildningar som genomfördes under vårterminen 2023 och höstterminen 2022

Gemensamma utbildningar för Göteborgs Stad

Ny som chef i Göteborgs Stad

Att utvecklas som chef

Grundläggande utbildning för chefer

Grundläggande utbildning för chefer - Ekonomi

Grundläggande utbildning för chefer - Inköp och upphandling

Grundläggande utbildning för chefer - Kommunikation

Grundläggande utbildning för chefer - Otillåten påverkan