Material från introduktionstillfällen höstterminen 2021

Här hittar du material från introduktionstillfällen som hölls under höstterminen 2021. Vi kommer att planera in extra tillfällen under våren för de utbildningar som du ser nedan.

Höstterminen 2021

September

8 september klockan 10.00
HR - introduktion till HR stöd

(utbildningsmaterial saknas från tillfället)

8 september klockan 11.00-12.00
Introduktion till arbetsmiljöårshjulet i grundskoleförvaltningen

Utbildningsmaterial (powerpoint)

15 september klockan 10.00-10.45
Ekonomi - introduktion till inköp, leasing och redovisning
Webbutbildning

15 september klockan 11.00-11.45
Ekonomi - introduktion till ekonomiska planering och uppföljning

Webbutbildning

29 september klockan 10.00-11.00
Elevhälsan - introduktion till PMO och elevhälsans processer
Presentation (powerpoint)

29 september klockan 11.00-12.00
Elevhälsan - grundutbildning elevakt PMO och nyheter
Stödmaterial för dokumentation i PMO

Oktober

6 oktober klockan 10.00-12.00
Elevhälsan - fortsättning grundutbildning elevakt

Se 29 september för utbildningsmaterial.

13 oktober klockan 10.00-11.30
Kvalitet och utveckling – systematiskt kvalitetsarbete
(inställd)

27 oktober klockan 10.00-10.30
HR – tjänstefördelningsprocessen

Presentation (powerpoint)

27 oktober klockan 10.45-11.15
HR – lönebildning i grundskoleförvaltningen

Presentation (powerpoint)

November

10 november klockan 10.00-12.00
Styrning och ledning – Resursplaneringsverktyget
Presentation (powerpoint)
Utbildningsmaterial per avsnitt
Introduktion biträdande rektorer-resursplaneringsverktyget.mp4


17 november klockan 10.00-12.00
Styrning och ledning – introduktion
Huvudman, hemkommun och kommunal förvaltning, nämndens och styrning av verksamheten och kärnprocesser inom avdelningens ansvarsområde.
Presentation (powerpoint)

December

1 december klockan 10.30-12.00
Utredning och skoljuridik – kränkande behandling elev

Skollagen, processen, anmälnings- och utredningsskyldighet, vad innefattas i kränkande behandling, kränkningsverktyget.
Inspelad utbildning
Presentation (powerpoint)

8 december klockan 10.30-12.00
Utredning och skoljuridik - mottagande och skoljuridik grundsärskola
Presentation (powerpoint)
Inspelad utbildning

15 december klockan 10.30-12.00
Digitalisering och innovation – introduktion

Enhetens uppdrag, ny digital lärplattform, centralt ägande, digitala lärresuser
Presentation (powerpoint)
Inspelad utbildning


Vid frågor, kontakta koordinator för ditt utbildningsområde

Centrum, louise.hogberg@grundskola.goteborg.se
Hisingen, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Nordost, agneta.larsson@grundskola.goteborg.se
Sydväst, kerstin.kloo@grundskola.goteborg.se