Material från introduktionsschema vårterminen 2022

Nedan hittar du schemat för introduktionspassen under vårterminen 2022 som är framtagna inom ramen för rektorsakademin. Utbildningarna hålls digitalt via teams. Du som ny rektor eller biträdande rektor får kallelse till dessa utbildningar.

Senast reviderad 2022-05-16.

Vårterminen 2022

Januari

19 januari klockan 08.30-11.00
Ledarskapssatsning – teamutveckling i teori och praktik
Ett samarbete mellan grundskoleförvaltningen och Göteborgs Regionen.

Februari

2 februari klockan 10.30-12.00
Kvalitet och utveckling – det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete
Utbildningsmaterial:
Presentation 
Inspelad utbildning – del 1 
Inspelad utbildning - del 2 

9 februari klockan 10.00-12.00
Kvalitet och utveckling – Introduktionsutbildning gällande grundsärskolan som skolform, dess bakgrund, styrdokument och elevkrets.
Introduktionsutbildningen ger dig som rektor/biträdande rektor möjlighet att lära mer om grundsärskolan som skolform och dess elevkrets. Innehållet berör såväl rektorer/biträdande rektorer inom grundsärskola som grundskola då antalet integrerade elever ökar.
Utbildningsmaterial:
Presentation

23 februari klockan 10.00-12.00
Ekonomi – ekonomi i balans
Utbildningsmaterial:
Presentation 
Inspelad utbildning

Mars

9 mars klockan 10.00-12.00
Måltid, Lokalvård och Vaktmästeri – Introduktion
Måltidsuppdraget och specialkostprocessen, lokalvårdsuppdraget, vaktmästeriuppdraget och nya serviceanmälan.
Utbildningsmaterial:
Presentation  Övergripande MLV + Måltid
Presentation  Lokalvård och vaktmästeri
Inspelad utbildning  del 1 (för filmer som visas, se länkar i presentation)
Inspelad utbildning  del 2 (för filmer som visas, se länkar i presentation)

16 mars klockan 10.00-11.30
HR - introduktion till arbetsmiljöårshjulet i grundskoleförvaltningen
På utbildningen kommer du få lära dig hur vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön i grundskoleförvaltningen samt hur du rapporterar din arbetsmiljörond i Stratsys.

Vi går igenom förvaltningens arbetsmiljöårshjul, olika typerna av riskbedömningar i arbetsmiljöarbetet samt hur du hittar rapporten och rapporterar i den. Vi pratar även lite om riskbedömning. Du kommer få tillfälle att ställa frågor kring rapporten och grundskoleförvaltningens arbetsmiljöarbete.
Presentation

23 mars klockan 10.00-10.45
HR – tjänstefördelningsprocessen
Tjänstefördelningsprocessen är ett systematiskt arbetssätt för att arbeta med medarbetare som på grund av organisatoriska förändringar behöver en ny placering. Tjänstefördelningsprocessen utgår i största möjliga mån från att medarbetarna själva är frivilliga till förflyttning.

30 mars klockan 10.00-11.30
Digitalisering – Elevadministration i IST och grundskoleförvaltningens nya lärplattform Vklass
På utbildningen får du en introduktion i det elevadministrativa systemet och vad er skolenhet behöver tänka på inför skolår 22/23 i IST och Skola24. Du får en visning av IST Analys och hur du exempelvis kan exportera en betygsammanställning från föregående termin.

Till hösten planerar grundskoleförvaltningen att byta digital lärplattform, från Hjärntorget till Vklass. Här får du en första information om Vklass och en bild över hur de digitala systemen samverkar.
Presentation  IST Administration Nytt skolår
Presentation  V-klass
Inspelad utbildning

April

Maj

4 maj klockan 10.00-12.00
Resultatkvalitet - analys av elevers resultat
Hur genomför man ett kvalitativt systematiskt kvalitetsarbete? Ta fram elevresultat i grundskoleförvaltningens verktyg för visuell dataanalys och utifrån resultaten planera, genomföra och dokumentera analys.
Presentation

11 maj klockan 10.00-12.00
Kompetensförsörjning
Du får en introduktion till kompetensförsörjningsprocessens olika delar, attrahera, organisera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare. Hur kan du arbeta och vilket stöd kan du få?
Presentation
Inspelad utbildning

Juni

1 juni klockan 10.00-12.00
Mottagning och introduktion av nyanlända grundskoleelever i Göteborgs Stad  INSTÄLLD PGA HÖG BELASTNING PÅ MOTTAGNINGSENHETEN

På grundskoleförvaltningen finns en mottagningsenhet som tar emot alla nyanlända elever i Göteborgs Stad. Mottagningsenheten informerar om hur nyanlända familjer får hjälp söka skola. Familjerna får också information om skolan och samhället i Sverige. Mottagningsenheten kartlägger nyanlända elever och erbjuder eleverna en plats på vårt introduktionsprogram i två veckor.

8 juni klockan 10.00-12.00
Elevhälsan - grundutbildning elevakt PMO
En grundutbildning i dokumentationsprogrammet PMO för nya medarbetare i elevhälsan.  

Kommande utbildningar

  • Elevhälsa – ett verktyg för skolutveckling (kommer under hösten 2022).
  • Mottagning och introduktion av nyanlända grundskoleelever i Göteborgs Stad (kommer under hösten 2022)

Vid frågor, kontakta koordinator för ditt utbildningsområde

Centrum, louise.hogberg@grundskola.goteborg.se
Hisingen, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Nordost, agneta.larsson@grundskola.goteborg.se
Sydväst, kerstin.kloo@grundskola.goteborg.se