Är du intresserad av att vara ledamot i Göteborgs Stads HBTQI-råd?

Publicerad 2 maj 2023

Nu är intresseanmälan öppen för dig som identifierar dig inom samlingsbegreppet hbtqi och som vill ägna tid och engagemang för att förbättra hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg.

Vad är Göteborgs Stads HBTQI-råd? 

Göteborgs Stads HBTQI-råd är ett forum för samråd och dialog mellan representanter från hbtqi-Göteborg och kommunstyrelsen. Rådet består av 9 politiker och 10 ledamöter som representerar hbtqi-Göteborg. Vill du veta mer om rådet kan du besöka deras hemsida. 

Vem kan göra en intresseanmälan?  

Intresseanmälan är öppen för alla som identifierar sig inom samlingsbegreppet hbtqi. Rådets ledamöter ska oavsett hur den identifierar sig, vara väl förtrogna med såväl rådets syfte som samtliga perspektiv inom begreppet hbtqi. 

Hur skickar jag in en intresseanmälan?  

Blankett för intresseanmälan behöver skrivas ut, fyllas i och lämnas in eller skickas till Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs torg 4. Märk kuvertet med Intresseanmälan HBTQI-rådet. Senast den 8 maj ska intresseanmälan vara oss tillhanda.

Intresseanmälan finns utskriven att fylla i på plats i Regnbågshuset och kan lämnas även lämnas in där.