Arkivmagasin på Regionarkivet. Foto: Lo Birgersson.

Vad finns på Regionarkivet?

På Regionarkivet finns arkiv från verksamheter inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt föregångare. Det vill säga tidigare upphörda kommuner inom Göteborgs kommuns område, Göteborgs sjukvård som drevs av Göteborgs kommun, samt de tidigare landstingen i Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län samt Älvsborgs län.

Vi har handlingar som rör skolor, sjukvård, stadsbyggnad, lokaltrafik, kulturinstitutioner och mycket annat. Här finns också handlingar från kommun- och landstingsfullmäktige, styrelser och nämnder och deras förvaltningar.

På Regionarkivet finns också Göteborgs föreningsarkiv med material från folkrörelser och föreningar. Dessutom har vi några privatarkiv, bland annat från arkitektkontor och privatläkare.

De flesta av våra handlingar är daterade efter 1863, det år då kommunallagarna trädde i kraft. Men det finns också handlingar från verksamheter som började före 1863 och som sedan övergick i kommunal regi.

Sökingångar till arkiv

På sidan Regionarkivets sökvägar kan du söka själv i register och digitalt material, exempelvis Regionarkivets ritningsregister, Göteborgs kommunkalender 1929-1997, Göteborgs adress- och industrikalender 1850-1899 och Artur Nilssons fotosamling.

Du kan också söka i Riksarkivets söktjänst NAD, Nationell Arkivdatabas

På plats i våra expeditioner kan du söka i fler register, både digitala och manuella.

Öppettider i Regionarkivets expeditioner och forskarsalar

Vad får jag titta på?

Du får se det mesta i våra arkiv men det finns undantag. Vissa handlingar måste sekretessprövas innan de kan lämnas ut.

Handlingar i Göteborgs föreningsarkiv är inte allmänna handlingar. Här är det föreningarna själva som bestämmer vad du får se och inte se.

Läs mer om Göteborgs föreningsarkiv

Axplock ur arkiven

I Regionarkivets bok Axplock ur arkiven finns artiklar om olika slags handlingar ur våra arkiv. Under åren 2001-2018 skrev arkivarier på Regionarkivet en text på webben när de hittade en särskilt intressant handling. Boken består av ett urval av dessa texter med stora bilder och källhänvisningar för dig som vill fördjupa dig i något av ämnena.

Axplock ur arkiven 2001-2018 (30 MB)

Om du vill se fler exempel ur Regionarkivets bestånd kan du följa oss på Instagram: www.instagram.com/regionarkivet