Besökare i Regionarkivets expedition. Foto: Lo Birgersson.

Hur gör jag?

Söker du en särskild uppgift eller en handling, eller vill du forska på egen hand i ett större material? På den här sidan hittar du information om hur du kan gå till väga.

Vad söker du?

Jag vill ha en särskild handling eller uppgift

Om du vill ha en kopia av en särskild handling, flera handlingar eller uppgifter ur handlingar kan du kontakta Regionarkivet via telefon eller e-post. Antingen skickar vi kopior till dig eller så kan du komma och hämta kopiorna i någon av våra expeditioner. Du kan också få titta på originalhandlingarna i forskarsalen. Om du vill ha en kopia av betyg eller journal finns särskilda blanketter som du fyller i.

Blanketter för beställning och mer information

Öppettider och kontaktuppgifter till Regionarkivet

Jag vill forska på egen hand

Du kan komma till forskarsalen för att studera hela volymer eller enstaka handlingar. Vi hämtar då fram det som du är intresserad av till forskarsalen. Vi släpper inte in besökare i arkivmagasinen.

Det är bra om du kontaktar Regionarkivet i förväg eftersom det ibland kan ta tid att ta fram handlingar ur arkivet. Då kan vi komma överens om en dag då du kan komma då vi ser till att handlingarna finns på plats. När det gäller sekretessbelagda handlingar som exempelvis patientjournaler och socialakter gör vi alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut, vilket ofta tar tid.

Du kan också komma utan att ha kontaktat oss i förväg för att söka i våra register och förteckningar, få hjälp med din sökning, och beställa fram material ur arkivet. Då hämtar vi det du vill titta på till forskarsalen medan du väntar eller kommer överens om en annan dag då du kan komma för att titta på handlingarna.

Öppettider och kontaktuppgifter till Regionarkivet

Besök Regionarkivet

Vad finns på Regionarkivet?