Besökare i Regionarkivets expedition. Foto: Lo Birgersson.

Hur gör jag?


Söker du en särskild uppgift eller en handling, eller vill du forska på egen hand i ett större material? På den här sidan hittar du information om hur du kan gå till väga.

Vad söker du?

Jag vill ha en särskild handling eller uppgift

Om du vill ha en kopia av en särskild handling, flera handlingar eller uppgifter ur handlingar kan du kontakta Regionarkivet via telefon eller e-post. Antingen skickar vi kopior till dig eller så kan du komma och hämta kopiorna i någon av våra expeditioner. Du kan också få titta på originalhandlingarna i forskarsalen. Om du vill ha en kopia av betyg eller journal finns särskilda blanketter som du fyller i.

Blanketter för beställning och mer information

Öppettider och kontaktuppgifter till Regionarkivet

Jag vill forska på egen hand

Du kan komma till forskarsalen för att studera hela volymer eller handlingar. Vi hämtar då fram det som du är intresserad av till forskarsalen. Vi släpper inte in besökare i arkivmagasinen.

Besök Regionarkivet

Vad finns på Regionarkivet?