En medarbetare söker i ett arkiv. Foto: Lo Birgersson.

Detta finns på Regionarkivet

Kanske vill du bara ha en enkel kopia av ditt betyg eller kanske vill du söka och forska om människor, byggnader eller händelser i historien? Här får du en överblick av vilka arkiv och handlingar som förvaras på Regionarkivet.

På Regionarkivet finns arkiv från verksamheter inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – både analoga och elektroniska arkiv. Här finns också arkiv från tidigare upphörda kommuner inom Göteborgs kommuns område, Göteborgs sjukvård som drevs av Göteborgs kommun, samt de tidigare landstingen i Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län samt Älvsborgs län. 

Förutom kommun- och landstingsarkiv finns Göteborgs föreningsarkiv med material från folkrörelser och föreningar. Vi har också några privatarkiv, bland annat från arkitektkontor och privatläkare.

Riksarkivets söktjänst NAD, Nationell Arkivdatabas kan du söka fram arkiv som förvaras på Regionarkivet.

Hur gamla handlingar finns på Regionarkivet?

De flesta av handlingarna är daterade efter 1863, det år då kommunallagarna trädde i kraft. Det finns också handlingar från verksamheter som började före 1863 och som sedan övergick i kommunal regi. Föreningsarkivet har arkiverat material från föreningar sedan 1954.

Hur nya handlingar finns på Regionarkivet?

De flesta av handlingarna är äldre än tio år, men det finns vissa undantag - till exempel vissa nyare arkiv från privata vårdgivare som tagits omhand av Regionarkivet efter beslut av IVO (Inspektionen för vård och omsorg.)

Vanliga beställningar

Betyg

 • Betyg som är tio år eller äldre från de flesta kommunala skolor i Göteborg, även nedlagda.
 • Slutbetyg från fristående skolor i Göteborg från och med år 2012.
 • Betyg från vårdgymnasium och vårdhögskolor fram till 1999.
 • Betyg som är tjugo år eller äldre från Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium. 

Journaler

 • Elevhälsovårdsjournaler från kommunala skolor inom Göteborgs Stad där eleven fyllt 25 år.
 • BVC-journaler som är tio år eller äldre från BVC-mottagningar inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen (alla journaler är inte bevarande för personer födda innan 1983).
 • Sjukvårdsjournaler från vårdgivare inom Västra Götalandsregionen med föregångare.
 • Journaler från vissa privata vårdgivare som lagt ner sin verksamhet

Ritningar

 • Bygglovshandlingar
 • Stadsingenjörernas och stadsarkitekternas äldsta kartor och ritningar (från 1690-talet och framåt)
 • Förvaltningsritningar från Göteborgs stad och kommun
 • Tävlings- och förslagsritningar
 • Ritningar från Västra Götalandsregionen och de gamla landstingen Skaraborg, Älvsborg och Bohuslän
 • Privata arkitekters ritningar
 • Nybyggnadskartor
 • Ritningar från föreningsarkiv

Sociala handlingar

 • Arkivhandlingar från socialtjänsten i Göteborgs Stad.
 • Handlingar från föregångare till dagens socialtjänst, som fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden, exempelvis  barnhemsjournaler och andra handlingar som rör barnavård, adoption och faderskap.