Utpensionerade barn (ur Göteborgs fattigvårds arkiv), fotograf okänd.

Beställ uppgifter ur socialtjänstens arkiv


Söker du sociala handlingar och uppgifter om dig själv från din barn- och ungdomstid? Har du varit på barnhem, i fosterhem eller söker du handlingar som inte längre finns kvar hos socialtjänsten?

Vilka sociala handlingar finns på Regionarkivet?

Regionarkivet har arkivhandlingar från socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi har även handlingar från föregångare till dagens socialtjänst, som Fattigvårdsstyrelsen och Barnavårdsnämnden. Det innebär att vi har barnhemsjournaler och andra handlingar som rör barnavård, adoption och faderskap.

Beställ sociala handlingar

När du vill ha uppgifter ur socialtjänstens arkiv kontaktar du oss. Skicka e-post till arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se eller skriv till Regionarkivet, Box 2154, 403 13 Göteborg.

Skicka med följande information:

  • Ange att du söker sociala handlingar.
  • Ditt personnummer och ditt namn vid den tiden som du söker handlingar ifrån. Vi behöver också ett telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid  vi kontaktar dig för kompletterande uppgifter.

Handläggningstiden varierar beroende på omfattningen av materialet som ska sekretessprövas. Vi skickar handlingarna till din digitala brevlåda eller folkbokföringsadress.

Sekretessprövning

Vi gör alltid en sekretessprövning av handlingar som är yngre än 70 år. Uppgifter som rör dig själv får du oftast läsa. Innehåller handlingarna uppgifter om andra personer såsom föräldrar och syskon kan de omfattas av sekretess. Då är det inte säkert att du får läsa dessa uppgifter utan ett samtycke.

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men (26 kap. 1 § OSL).

Om du nekas att ta del av en uppgift kan sekretessfrågan prövas av Arkivnämnden. Beslutet kan överklagas hos kammarrätten.