Hos skolsyster (ur Göteborgs skolmuseums arkiv), fotograf okänd.

Beställ BVC-journal och elevhälsovårdsjournal

Behöver du uppgifter om vilka vaccinationer som du har fått på BVC och i skolan? Här kan du beställa kopior av din BVC-journal och din elevhälsovårdsjournal.

Vilka BVC- och elevhälsovårdsjournaler finns på Regionarkivet?

Regionarkivet har avslutade journaler från BVC-mottagningar inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen. BVC-journaler för personer födda innan 1983 kan ibland ha gallrats av vården och går då inte längre att få fram.

När det gäller privata BVC-mottagningar i regionen ansvarar de själva för sina arkiv. Det är bara när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att arkivet ska omhändertas som journaler från privata vårdgivare hamnar hos Regionarkivet.

På Regionarkivet finns elevhälsovårdsjournaler för kommunala skolor inom Göteborgs Stad. Om du har gått i skolan i en annan kommun ska du kontakta den kommunen för att söka din elevhälsovårdsjournal. Har du gått på en fristående skola kan du vända dig dit.

Blankett för beställning av BVC-journal och elevhälsovårdsjournal

Här nedanför finns en pdf-fil där du fyller i de uppgifter som behövs. Du kan skriva ut den och skicka med posten eller lämna in i vår expedition.