Beställ betyg eller klasslista

Steg 1 av 1 Påbörjat

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Beställning

Vad vill du beställa? Välj en

Betygsbeställning

Tänk på att en del tjänster är avgiftsbelagda. För aktuella priser för de olika tjänsterna, se prislista här.

Betygsbeställning Välj en

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet.

Avskrift betyder att Regionarkivet gör en skriven kopia.

Uppgifter om skolan

Har du avslutat utbildningen? Välj en

Dina uppgifter

Hette du någonting annat när betyget skrevs?
Namn när betyget skrevs

Ange det telefonnummer där vi kan nå dig dagtid

Leverans

Hur vill du få din beställning? Välj en
Kopiorna skickas som pdf-fil till din digitala brevlåda.
Kopiorna skickas som papperspost till din fysiska brevlåda.
Om vi behöver kontakta dig, hur vill du bli kontaktad? Välj en
Vi använder e-postadressen som du angett ovan.
Vi använder telefonnumret som du angett ovan.