Studenter på examensdagen. Foto: Lo Birgersson.

Beställ betyg och klasslistor


Här kan du beställa kopior på äldre betyg och klasslistor. På Regionarkivet har vi främst betyg som är tio år eller äldre från skolor i Göteborg.

Det här kan du beställa från Regionarkivet

  • Betyg som är tio år eller äldre från de flesta kommunala skolor i Göteborg, även nedlagda.
  • Slutbetyg från fristående skolor i Göteborg från och med år 2012.
  • Betyg från vårdgymnasium och vårdhögskolor fram till 1999.
  • Betyg som är tjugo år eller äldre från Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium. 

Du kan också beställa klasslistor.

Här beställer du betyg och klasslistor

Fyll i ett formulär för att beställa betyg och klasslistor från skolor i Göteborg eller skolor som har Västra Götalandsregionen som huvudman. När du har skickat in din beställning tar en av våra medarbetare hand om ditt ärende, letar upp din handling i arkivmagasinet och skannar eller kopierar den för hand. Det är alltså ingen automatiserad tjänst som hämtar upp betyget digitalt. 

Beställ betyg eller klasslista

Detta kan du inte beställa från Regionarkivet

Söker du betyg och klasslistor från skolor i andra kommuner än Göteborg eller som inte hade Västra Götalandsregionen som huvudman? Kontakta skolan eller den kommun som skolan tillhör.

Söker du betyg som utfärdades för mindre än cirka tio år sedan från en kommunal skola i Göteborg? Kontakta i första hand skolan för grundskolebetyg, utbildningsförvaltningen för gymnasiebetyg och arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen för betyg vid kommunal vuxenutbildning.

Hitta grundskolor i Göteborgs Stad
Utbildningsförvaltningen
Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen