Regionarkivets forskarsal. Foto: Lo Birgersson.

Beställ

Här kan du beställa kopior ur våra arkiv. Du kan också beställa fram handlingar och hela volymer som du kan komma och titta på i forskarsalen. Här hittar du länkar till beställningsblanketter.

Beställ kopior och utdrag

Beställ betyg eller klasslistor

Beställ patientjournal

Beställ BVC-journal och/eller elevhälsovårdsjournal

Beställ uppgifter ur socialtjänstens arkiv

Beställ fram handlingar till forskarsal

På Regionarkivet i Göteborg och Vänersborg finns forskarsalar där du kan sitta och studera arkivhandlingar. Det kostar ingenting att beställa fram handlingar.

Se öppettider.

Du kan söka på plats i våra register och förteckningar och om du vill kan du få hjälp med din sökning. I expeditionen finns en blankett som du fyller i, så tar vi fram de volymer som du är intresserad av. Vi kan hämta material från arkivet från det att expeditionen öppnar till trettio minuter innan expeditionen stänger.

Vill du beställa fram enstaka handlingar eller akter, kontakta oss gärna i förväg eftersom det ibland kan ta tid att ta fram dessa. När det gäller sekretessbelagda handlingar som exempelvis patientjournaler och nyare socialakter gör vi alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut, vilket också kan ta tid.

Kopiering i forskarsal

Du får fotografera eller skanna nästan alla handlingar, men det finns undantag. Fråga alltid personalen först. Du kan få hjälp att göra kopior på papper eller på CD. Se prislista.