Forskare på Regionarkivet. Foto: Lo Birgersson.

Besök Regionarkivet

Välkommen till Regionarkivet för att ta del av handlingar som finns i våra arkiv. Vi har forskarsalar som har öppet varje vardag både i Göteborg och Vänersborg.

Expeditioner och forskarsalar

Regionarkivet i Göteborg ligger på Otterhällegatan 5 i centrum av staden. I Vänersborg ligger Regionarkivet utanför centrum på Niklasbergsvägen 14. Medarbetarna i expeditionen hjälper dig med dina frågor och du har möjlighet att beställa fram handlingar ur arkiven som du kan studera i forskarsalen. Vi släpper inte in besökare i arkivmagasinen.

Öppettider i Regionarkivets expeditioner och forskarsalar

Du får gärna ta med egen dator om du behöver det och du kan använda vårt öppna wifi-nätverk. Du lämnar ytterkläder och väskor i garderoben med låsbara skåp vid expeditionen. Det är inte tillåtet att ta in mat eller dryck i forskarsalen.

Du får fotografera eller skanna nästan alla handlingar, men det finns undantag. Fråga alltid personalen först. Du kan få hjälp att göra kopior på papper eller på CD. Se prislista.

Arkivhandlingar är unika och oersättliga. Därför är det viktigt att hantera dem varsamt. I forskarsalen finns bomullsvantar som du kan använda när du hanterar handlingarna.

Beställ fram handlingar att studera i forskarsal

Du kan söka på plats i våra register och förteckningar och fylla i en blankett så tar vi fram de volymer som du är intresserad av. Vi kan hämta material från arkivet från det att expeditionen öppnar till trettio minuter innan expeditionen stänger.

Vill du beställa fram enstaka handlingar eller akter, kontakta oss gärna i förväg eftersom det ibland kan ta tid att ta fram dessa. När det gäller sekretessbelagda handlingar som exempelvis patientjournaler och socialakter gör vi alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut, vilket ofta tar tid.

Kontaktuppgifter till Regionarkivet

Beställningsblanketter

Läs mer om vad som finns på Regionarkivet