Regionarkivet Vänersborg. Foto: Lo Birgersson.

Mer om Regionarkivet

Regionarkivet förvarar cirka 12 mil handlingar i Göteborg och Vänersborg. De elektroniska handlingarna hos Regionarkivet utgör cirka 13 terabyte (TB) data. Här finns information och statistik från Regionarkivets verksamhet.

Regionarkivet i siffror 2018

  • Det var fler än tusen personer som besökte någon av våra forskarsalar för att ta del av arkivhandlingar. Forskarexpeditionen i Göteborg tog fram 12 417 volymer, en stor ökning jämfört med 2017 och det mest efterfrågade var ritningar (9 857 framtagna volymer). 
  • Regionarkivet tog emot 455 leveranser av arkiv som sammanlagt omfattade cirka 800 hyllmeter. De flesta leveranser gjordes av BVC-mottagningar (419 leveranser).
  • Regionarkivet registrerade 10 500 ärenden som handlade om tillhandahållande av arkivinformation. De vanligaste ärendena handlade om patientjournaler (8300 ärenden) och skolbetyg (1 150 ärenden).
  • Vid mässlingsutbrottet i Göteborg i början av året tog Regionarkivet emot 4 250 begäranden om att ta del av vaccinationsuppgifter.
  • Arkivnämnden var i slutet av året tillsynsmyndighet för 131 myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad: 65 nämnder och förvaltningsstyrelser, 35 bolagsstyrelser och 27 stiftelsestyrelser samt de fyra samordningsförbunden inom Göteborgs Stad
  • Regionarkivet gjorde 36 tillsynsbesök hos myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad och skickade ut tre tillsynsenkäter.
  • Regionarkivet skannade 4 900 journaler på uppdrag av Sahlgrenska universitetssjukhuset, sammanlagt mer än 650 000 sidor. Regionarkivet skannade också närmare 75 hyllmeter skolhälsovårdsjournaler.

Forskning

Ett exempel på hur den information som Regionarkivet förvarar bidrar till medicinsk forskning är Lifescience-projektet, en studie vid Sahlgrenska akademin om barnfetma och sjukdomar relaterade till övervikt. Där har Regionarkivet skannat Västra Götalandsregionens BVC-journaler och Göteborgs Stads elevhälsovårdsjournaler, vilket sammantaget utgör ett världsunikt material där forskarna kan följa barns utveckling från födseln tills de slutat skolan.