Regionarkivet Vänersborg. Foto: Lo Birgersson.

Mer om Regionarkivet

Regionarkivet förvarar cirka 12 mil handlingar i Göteborg och Vänersborg. De elektroniska handlingarna hos Regionarkivet utgör cirka 13 terabyte (TB) data. Här finns information och statistik från Regionarkivets verksamhet.

Regionarkivet i siffror 2019

  • Det var fler än 1 100 personer som besökte någon av våra forskarsalar för att ta del av arkivhandlingar. Forskarexpeditionen i Göteborg tog fram 4 101 volymer och det mest efterfrågade var ritningar (1 900 framtagna volymer).
  • Regionarkivet tog emot 719 leveranser av arkiv som sammanlagt omfattade mer än 1 800 hyllmeter. De flesta leveranser gjordes av BVC-mottagningar (522 leveranser).
  • Regionarkivet registrerade 8 433 ärenden som handlade om tillhandahållande av arkivinformation. De vanligaste ärendena handlade om patientjournaler (5 414 ärenden) och skolbetyg (1 742 ärenden).
  • Arkivnämnden var i slutet av året tillsynsmyndighet för 131 myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad: 66 nämnder och förvaltningsstyrelser, 37 bolagsstyrelser och 27 stiftelsestyrelser samt ett samordningsförbund.
  • Regionarkivet gjorde 43 tillsynsbesök hos myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
  • Arkivnämnden fastställde fem generella bevarande- och gallringsbeslut och 86 myndighetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut.
  • Regionarkivet skannade 5 068 journaler på uppdrag av Sahlgrenska universitetssjukhuset, sammanlagt mer än 715 000 sidor. Utöver detta har även över 3 100 sidor personalhandlingar skannats enligt särskilt uppdrag från Västra Götalandsregionen.

Forskning

Ett exempel på hur den information som Regionarkivet förvarar bidrar till medicinsk forskning är Lifescience-projektet, en studie vid Sahlgrenska akademin om barnfetma och sjukdomar relaterade till övervikt. Där har Regionarkivet skannat Västra Götalandsregionens BVC-journaler och Göteborgs Stads elevhälsovårdsjournaler, vilket sammantaget utgör ett världsunikt material där forskarna kan följa barns utveckling från födseln tills de slutat skolan.