Regionarkivets forskarsal i Göteborg. Foto: Frida Winter.

Lämna synpunkter


Regionarkivet vill ge god service och likvärdigt stöd till alla. Därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Här kan du lämna synpunkter, klagomål, beröm och ändringsförslag via Göteborgs Stads webbformulär. Skriv att din synpunkt gäller Regionarkivet så skickas synpunkten till oss.

Lämna synpunkter

I våra expeditioner finns en synpunktsblankett som du kan fylla i och lämna in. Du hittar den också här nedanför i pdf-format.