Regionarkivet har lokaler i både Göteborg och Vänersborg. Foto: Lo Birgersson.

Om Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från förvaltningar, bolag och stiftelser i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar och bolag ska följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering.

Regionarkivet är ett av Sveriges största arkiv med ungefär 12 mil handlingar i Göteborg och Vänersborg. Varje år växer beståndet med mer än tusen hyllmeter pappershandlingar och många elektroniska arkiv.

Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad och sorterar under Arkivnämnden som består av ledamöter från både Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Förvaltningens organisation och nämndens uppdrag och ledamöter

Mer om Regionarkivet

Styrande dokument

Så behandlar Regionarkivet dina personuppgifter