Om Regionarkivet


På Regionarkivet förvaras arkiv från förvaltningar, bolag och stiftelser i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Som arkivmyndighet ger Regionarkivet råd och gör tillsyn för att förvaltningar och bolag ska följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering.

Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkivinstitution. Arkivmagasinen i Göteborg och Vänersborg innehåller ungefär 12 mil handlingar. Varje år växer beståndet med mer än tusen hyllmeter pappershandlingar och många elektroniska arkiv.

Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad under Arkivnämnden som består av ledamöter från både Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Förvaltningens organisation och nämndens uppdrag och ledamöter

Myndigheter som ingår i Regionarkivets tillsynsuppdrag

Styrande dokument

Så behandlar Regionarkivet dina personuppgifter

Arkiven berättar

Den här korta filmen visar Regionarkivets verksamhet med utgångspunkt från pandemin Spanska sjukan som drabbade världen 1918. Hur var det i Göteborg? Kunde man åka spårvagn? Gick barnen i skolan? Fanns det vårdplatser för alla?

Regionarkivet premiärvisade filmen på Arkivens dag 14 november 2020 istället för att ha öppet hus. Filmen är 5.20 minuter.