Foto: Frida Winter.

Om Regionarkivet

Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkivinstitution. Allmänhet, forskare, myndigheter och företag ska kunna del av information som skapas i kommunala och regionala verksamheter - både nu och i framtiden. Därför ser Regionarkivet till att rätt information bevaras på rätt sätt.

Förvaltning och nämnd

Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad som styrs av Arkivnämnden. Det är en politiskt sammansatt nämnd med ledamöter som representerar både Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Regionarkivets grunduppdrag är att:

  • se till att förvaltningar, bolag, stiftelser och samordningsförbund hanterar allmänna handlingar och arkiv enligt kraven i arkiv- och offentlighetslagstiftningen
  • ta emot analoga och digitala arkiv enligt lag eller överenskommelse och tillhandahålla och tillgängliggöra handlingar ut de övertagna arkiven.

Läs mer om Regionarkivet som förvaltning
Läs mer om Arkivnämnden, budget och årsrapport

Lämna dina synpunkter

Regionarkivet vill ge god service och likvärdigt stöd till alla. Därför är dina synpunkter viktiga för oss. Du kan lämna synpunkter, klagomål, beröm och ändringsförslag via Göteborgs Stads synpunktsformulär. Skriv att din synpunkt gäller Regionarkivet så skickas synpunkten till oss.

I våra expeditioner finns en synpunktsblankett som du kan fylla i och lämna in. 

Självklart kan du också framföra dina synpunkter muntligt till någon av våra medarbetare eller chefer.

Så behandlar Regionarkivet personuppgifter

På Regionarkivet finns en stor mängd arkiv med kulturhistoriskt värde och betydelse för forskningen och där kan personuppgifter ingå. Därmed har vi ett stort ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Så behandlar Regionarkivet personuppgifter

Regionarkivets historia

När Västra Götalandsregionen bildades 1999 beslutade regionfullmäktige och Göteborgs Stads kommunfullmäktige att inrätta Arkivnämnden som gemensam arkivmyndighet. Regionarkivet bildades av  landstingsarkiven i Vänersborg och Mariestad och Göteborgs stadsarkiv. Med stadsarkivet följde uppdraget att att samla in och vårda arkiv från folkrörelser och föreningar i Göteborg.

Vill du veta mer om Regionarkivets historia finns mer information i Arkivnämndens arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar.