Regionarkivet har lokaler i både Göteborg och Vänersborg. Foto: Lo Birgersson.

Om Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från förvaltningar, bolag och stiftelser i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar och bolag ska följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering.

Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkivinstitutionen. Våra arkivmagasin innehåller ungefär 12 mil handlingar i Göteborg och Vänersborg. Varje år växer beståndet med mer än tusen hyllmeter pappershandlingar och många elektroniska arkiv.

Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad och sorterar under Arkivnämnden som består av ledamöter från både Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Förvaltningens organisation och nämndens uppdrag och ledamöter

Myndigheter som ingår i Regionarkivets tillsynsuppdrag

Styrande dokument

Så behandlar Regionarkivet dina personuppgifter