En grupp medarbetare diskuterar tillsammans. Foto: Lo Birgersson.

För myndigheter

En myndighets information ska hanteras på rätt sätt. Då kan den göras tillgänglig för allmänheten, myndigheter och forskare både idag och i framtiden. Här samlar vi information för dig som arbetar med arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Hur gör jag?

Hur ändrar vi i vår klassificeringsstruktur? Ska vi fastställa vår nya arkivförteckning? Kan vi leverera de här handlingarna till Regionarkivet? På sidorna i avdelningen Hur gör jag? hittar du många svar. Informationen vänder sig till dig som är arkivansvarig, arkivarie eller har en annan roll i arbetet med arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Hitta stöd

Vilket stöd kan jag få av Regionarkivet? Hur gör jag om jag vill ha rådgivning? Vad finns det för handledningar och blanketter? På sidorna i avdelningen Hitta stöd samlar vi vårt stöd till dig som arbetar med arkiv- och informationshantering.

Hitta beslut

Hur hittar jag ett beslut som Arkivnämnden har fattat? I avdelningen Hitta beslut samlar vi Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut.

Styrande dokument

Vad finns det för styrande dokumenten och var hittar jag dem? På sidan Styrande dokument finns alla länkar.