Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar

För att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar ska varje myndighet ha en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Här finns information för dig som ska skapa eller ändra en sådan.

En Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska uppfylla kraven i både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Därför behöver dokumentet innehålla vissa uppgifter. De rubriker och det innehåll som behöver finnas med finns listat i Anvisningar för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering som du hittar under Styrande dokument.

I Regionarkivets handledning Att upprätta arkivbeskrivning kan du få vägledning i arbetet. Du hittar den under Handledningar.

Skicka in till Regionarkivet

När du har tagit fram ett förslag till Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar skickar du förslaget till Regionarkivets myndighetsbrevlåda arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se för samråd. Då kommer en handläggare att kvalitetsgranska dokumentet så att det innehåller alla uppgifter som ska finnas med eller om något behöver ändras eller kompletteras.

Beslut

När handläggaren har godkänt Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar kan den gå vidare till beslut i din myndighet. Det beslutade dokumentet skickar du sedan in till den handläggare som kvalitetsgranskat det.

Styrande dokument

Läs mer om arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar i Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering och Anvisningar för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering (tillämpningsanvisningarna) som du hittar under Styrande dokument.