Skrivbordsarbete. Foto: Lo Birgersson.

Hur gör jag?


Hur ändrar vi i vår klassificeringsstruktur? Ska vi fastställa vår nya arkivförteckning? Kan vi leverera de här handlingarna till Regionarkivet? Här hittar du svar på många frågor. Informationen vänder sig till dig som är arkivansvarig, arkivarie eller har en annan roll i arbetet med arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.