Utbildning på Regionarkivet. Foto: Lo Birgersson.

Utbildning

Regionarkivets utbildningar är till för dig som arbetar med arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Nu är utbildningarna inställda tillsvidare för att minska risken för smittspridning av covid-19. Istället planerar vi att ta fram digitala utbildningar.

Flera gånger om året brukar Regionarkivet arrangera en kostnadsfri arkivutbildning på grundnivå. Du veta mer om lagstiftning, klassificeringsstrukturer, arkivvård och mycket annat. Utbildningen avslutas med en rundvandring i Regionarkivets magasin.

Program

Del 1 klockan 9–12

  • Lagstiftning och föreskrifter och riktlinjer - Genomgång av den lagstiftning som är mest central för arkivområdet samt Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
  • Klassificeringsstrukturer
  • Bevarande och gallring - Bevarande- och gallringsbeslut samt dokumenthanteringsplaner.

Del 2 klockan 13–15.30

  • Arkivvård - Så ordnar du och hanterar handlingar som ska bevaras för framtiden. Arkivgodkända förvaringsmedel. Märkning av aktomslag och boxar. Hur du packar handlingar i boxar.
  • Leverans av handlingar till Regionarkivet - Leveransregler. Inventera handlingar. Boka tid för leverans. Blanketter som ska användas.
  • Arkivlokaler - Introduktion till att planera, utföra och drifta arkivlokaler.
  • Rundvandring på Regionarkivet

Vi bjuder på fika på både för- och eftermiddagen.

Anmälan

De planerade utbildningarna är inställda för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Avbokning

Utbildningarna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att ha bokat av tar vi ut en avgift på 500 kronor. Du måste avboka senast en timme innan utbildningen börjar. Skicka din avbokning via e-post till: katarina.lennartsson@arkivnamnden.goteborg.se