Foto: Lo Birgersson

Skador i arkiv


Regionarkivet har en konservator med specialistkompetens för att ta hand om och restaurera skadade pappershandlingar och pappersverk. Inriktningen är främst förebyggande vård, det vill säga att undanröja orsakerna till nedbrytning av material.

Kontakta Regionarkivet om du behöver råd kring skadade pappershandlingar, mögel, skadedjur, lämpliga förvaringsmaterial eller transport av verk på papper (till exempel kartor, ritningar och affischer).

Om myndighetens arkiv drabbas av skador vid exempelvis översvämning eller brand, kontakta i första hand försäkringsbolaget. Ett skadesaneringsföretag kan då snabbt komma på plats. Informera sedan Regionarkivet om vad som har hänt och vilka åtgärder som ni har vidtagit.