Telefonrådgivning. Foto: Lo Birgersson.

Rådgivning

Regionarkivet erbjuder rådgivning och stöd till myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hör gärna av dig till oss med frågor av principiell karaktär. Vi hjälper er att lösa problem som rör er arkiv- och informationshantering.

Vänd dig till myndighetens arkivansvarig för verksamhetsfrågor

Varje myndighet har ett eget ansvar för att tillämpa regelverket om arkiv- och informationshantering. Vänd dig därför i första hand till arkivansvarig vid din myndighet för att få svar på dina frågor. Du kan också söka svar i de styrande dokumenten eller i någon av våra handledningar.

Om arkivansvarig inte kan svara eller gör bedömningen att frågan inte är en verksamhetsfråga kan er arkivansvariga kontakta Regionarkivet för rådgivning.

Regionarkivets rådgivning till arkivansvarig

  • Allmän orientering om arkiv- och informationshanteringsfrågor
  • Frågor som rör fullmäktiges Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering och Arkivnämndens Anvisningar om tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
  • Frågor och problem som er myndighet har i er specifika arkivverksamhet (till exempel förvaring, hantering och redovisning av arkiv)
  • Arkivfrågor när en myndighet ska läggas ner, ombildas eller när en myndighet ska sälja en fastighet (att överlämna och införliva allmänna handlingar och arkiv)
  • Frågor som rör ombyggnad och nybyggnad av arkivlokaler
  • Frågor om leveranser
  • Frågor om hantering av personuppgifter i allmänna handlingar - det vill säga den svenska arkiv- och offentlighetslagstiftningens förhållande till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka frågor svarar inte Regionarkivet på?

Vi svarar inte på frågor som vi bedömer ska hanteras inom den egna förvaltningen, bolaget eller stiftelsen. Det kan till exempel vara diarieföringsfrågor som är att anse som verksamhetsfråga.

Vi svarar inte på frågor om sekretess vid utlämnande av allmän handling eller andra frågor som kräver särskild juridisk expertis. Kontakta istället en jurist vid din organisation.

Vi svarar inte heller på frågor som rör personuppgiftsansvar och dataskyddsförordningen (GDPR) såvida det inte gäller frågor om hantering av personuppgifter i allmänna handlingar. Kontakta istället myndighetens dataskyddskontakt eller dataskyddsombud.

Vart vänder jag mig?

Om din myndighet har ett pågående ärende hos Regionarkivet kan du ställa frågor som rör ärendet till ansvarig handläggare.

Om du har en fråga som inte gäller ett pågående ärende skickar du in den till Regionarkivets myndighetsbrevlåda: arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Du kan också ställa din fråga via telefon till Göteborgs Stads Kontaktcenter.

Telefonnummer och telefontider till Regionarkivet.