Foto: Lo Birgersson

Konservering

Regionarkivet har en konservator med specialistkompetens för att ta hand om och restaurera skadade pappershandlingar och pappersverk. Inriktningen är främst förebyggande vård, det vill säga att undanröja orsakerna till nedbrytning av material.

Kontakta oss om du behöver råd kring skadade pappershandlingar, lämpliga förvaringsmaterial eller transport av verk på papper (till exempel kartor, ritningar och affischer).

Skador i arkiv

Om myndighetens arkiv drabbas av skador vid exempelvis översvämning eller brand, kontakta i första hand försäkringsbolaget. Ett skadesaneringsföretag kan då snabbt komma på plats. Informera sedan Regionarkivet om vad som har hänt och vilka åtgärder som ni har vidtagit.

Vakuumfrystork

Blött papper måste tas om hand snabbt om informationen ska kunna räddas. Regionarkivet har en vakuumfrystorkanläggning och kan erbjuda offentliga och privata verksamheter torkning av vattenskadade dokument. Vakuumfrystorken har kapacitet att torka relativt stora mängder material. Kontakta oss om du vill veta mer.