Handledningar

Som ett stöd i det praktiska arbetet med arkiv- och informationshantering finns Regionarkivets handledningar. I handledningarna hittar du information och konkreta råd om hur du kan gå tillväga för att upprätthålla en god informationsstruktur på din myndighet.

Regionarkivets handledningar utgår från Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering som beslutats av region- och kommunfullmäktige och Arkivnämndens Anvisningar om tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv och informationshantering. Dessa dokument hittar du under Styrande dokument.

Handledningarna är inga styrande dokument som myndigheterna måste följa utan ska betraktas som råd och rekommendationer.

Handledningar för utskrift

Här finns handledningarna som pdf-filer. När du ska skriva ut en handledning kan du välja inställningen "häfte" i skrivarinställningarna. Då kan du vika ihop sidorna som en A5-broschyr. Du kan också skriva ut handledningen sida för sida i valfritt format. Om du skriver ut en handledning, tänk på att informationen kan uppdateras. Här på webbplatsen finns alltid den senaste versionen (se datum längst ner på sidan 2).

Förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat
Förteckna arkiv enligt processorienterad redovisningsprincip
Upprätta dokumenthanteringsplan
Gallra information - från värdering till beslut (en uppdatering är på gång)
Upprätta klassificeringsstruktur

Handledningar för skärmläsning

För dig som vill läsa handledningarna på datorskärm eller läsplatta finns de nya handledningarna i bläddervänligt format på www.issuu.com/regionarkivet

Äldre handledningar

De handledningar som Regionarkivet gett ut före 2016 kan fortfarande användas, men kan innehålla delar som är inaktuella. Dessa kommer att uppdateras.

Att fastställa arkivansvar och arkivorganisation
Att planera, utföra och drifta arkivlokaler
Att upprätta arkivbeskrivning
Att inventera arkivhandlingar
Att arkivera analoga handlingar
Att arkivera analogt bildmaterial (innehåller inaktuella delar: bild-, film- och ljudmaterial ska levereras digitalt från 2018)
Att leverera arkivhandlingar (uppdateras under 2020)