Handledningar


Som ett stöd i ditt arbete med arkiv- och informationshantering finns Regionarkivets handledningar. Här hittar du information och konkreta råd om hur du kan gå tillväga för att upprätthålla en god informationsstruktur på din myndighet.

När du ska skriva ut en handledning kan du välja inställningen "häfte" i skrivarinställningarna. Då kan du vika ihop sidorna som en A5-broschyr. Du kan också skriva ut handledningen sida för sida i valfritt format. Om du skriver ut en handledning, tänk på att informationen kan uppdateras. Här på webbplatsen finns alltid den senaste versionen.

Arkivera innehåll på webb och sociala medier
Arkivera och leverera analoga arkiv
Förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat
Förteckna processbaserat
Gallra information - när endast en myndighet ska gallra 
Gallra information - när flera myndigheter ska gallra
Upprätta arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar 
Upprätta dokumenthanteringsplan
Upprätta klassificeringsstruktur
Överlämna och införliva allmänna handlingar

Äldre handledningar

De handledningar som Regionarkivet gett ut före 2016 kan fortfarande användas, men kan innehålla delar som är inaktuella. Dessa kommer att uppdateras.

Att fastställa arkivansvar och arkivorganisation
Att inventera arkivhandlingar
Att arkivera analogt bildmaterial (innehåller inaktuella delar: bild-, film- och ljudmaterial ska levereras digitalt från 2018)

Handledningarna utgår från de styrande dokumenten för arkiv- och informationshantering.