Blanketter

Här hittar du Regionarkivets blanketter för myndigheter. Sidan är under uppbyggnad och fler blanketter kommer att läggas upp.

Saknar du någon blankett? Skicka ett mejl till arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Blanketter för både Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionens blanketter

Framställan om bevarande och gallring

Bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en myndighet
Bilaga till bevarande och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en myndighet (handlingar som ska bevaras/gallras)

Bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter
Bilaga 1 till bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter (bevarande- och gallringsutredning)
Bilaga 2 till bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter (exempel på handlingstyper)

Bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter
Bilaga 1 till bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter (bevarande- och gallringsutredning)
Bilaga 2 till bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter (exempel på handlingstyper)

Göteborgs Stads blanketter

Framställan om bevarande och gallring

Bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en myndighet
Bilaga till bevarande och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en myndighet (handlingar som ska bevaras/gallras)

Bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter
Bilaga 1 till bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter (bevarande- och gallringsutredning)
Bilaga 2 till bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter (exempel på handlingstyper)

Bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter
Bilaga 1 till bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter (bevarande- och gallringsutredning)
Bilaga 2 till bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter (exempel på handlingstyper)

Leverans av socialtjänstens personakter

  • Socialakter - återfunna personakter
  • Socialakter - rättning av felaktiga ärendedatum
  • Socialakter - saknade handlingar
  • Socialakter - uppgifter om arkivserie